Arbo Bedrijfsarts is een multidisciplinair samenwerkingsverband van zelfstandige bedrijfsartsen en arbo deskundigen in de regio Amsterdam.

Wij bundelen kwaliteit, kennis, ervaring vanuit verschillende werkgebieden en stemmen daarbij onze diensten en producten geheel af op de specifieke behoefte en bedrijfsomstandigheden.
Snel, flexibel en creatief, met korte lijnen en kennis van uw zaken.

Arbo Bedrijfsarts biedt alle diensten en interventies die andere arbodiensten uitvoeren.
Je kunt bij ons terecht voor een los consult bij een arbeidsdeskundige, bedrijfsarts, bedrijfstherapeut, ergonoom of arbo deskundige. Ook is het mogelijk om samenwerkingsovereenkomst af te sluiten.

Arbo Bedrijfsarts werkt met de volgende uitgangspunten:

Prakische oplossingen
Onze focus is gericht op het realiseren van praktische oplossingen die zowel voor de werknemer als werkgever direct toepasbaar zijn.

Eigen regie
We betrekken (waar mogelijk) de leidinggevenden bij de verzuimbegeleiding en adviseren over het het zelf voeren van de regie over verzuim.

Beste interventie
Wij leveren geen standaardpaketten maar denken met u mee wat de beste dienst of interventie is voor uw medewerker om verzuim te verminderen en herstel te bevorderen. Dit lijkt vanzelfsprekend maar dat is het niet. Er is vaak veel aandacht voor de diagnose en de behandeling maar veel te weinig voor het gedrag dat de klacht kan verminderen.

Denken in mogelijkheden
Diensten en interventies kenmerken zich door de nadruk op het creeren van mogelijkheden, het voeren van “eigen regie”, gezonde leefstijl en vitaliteit van de werknemers. Dit afgestemd op de aandoening, klacht en bedrijfspecifieke omstandigheden.

Kwaliteit
Wij werken alleen met erkende en geregistreerde arbo deskundigen, bedrijfsartsen en paramedici.